دکتر حبیب هنری رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور شد

جناب آقای دکتر حبیب هنری انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر انجمن علمی مدیریت ورزشی به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید