کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی

کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی:
کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی تخصصی شدن رشته تربیت بدنی خصوصاً مدیریت ورزشی محققین و متخصصین را بر آن می دارد که در همه گرایش های این رشته تحصیلی منابع تخصصی و کاربردی تهیه و تدوین نمایند و با افزایش تنوع و کیفیت کتاب مقالات و پژوهش های تخصصی به تقاضای علاقه مندان پاسخ دهند . بر این اساس مولفین بر آن شدند تا اثر حاضر را با نگاهی نو و با هدف ارتقای سطح اطلاعات مدیران ورزشی و همچنین به عنوان منبع درسی مدیریت سازمان های ورزشی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را تنظیم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید