روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی
محیط ورزش در حال رشد است و این محیط طوری تنظیم شده است که جایگاه موفقیت ارتباط زیادی به تلاش و ویژگی شرکت‌کنندگان دارد.
نقشی که به عنوان معلم یا مربی کودکان و خردسالان دارید باید تلاش کنید و مشاور ورزشکاران را از نظر ورزشی، روانشناسی، اجتماعی به سمت مطلوبی هدایت کنید. اینجاست که روانشناس که…. علم و ذهن رفتار است وارد میدان می شود. کتاب حاضر می توانند منبع مناسبی در برخورد با ورزشکاران کم سن و سال برای شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید