غلامرضا تختی در جنوب تهران محله‌ی خانی‌آباد به دنیا آمد.[۱] «رجب خان» (پدر تختی) متولد سال ۱۲۷۵ محلهٔ دروازه غار تهران و مادرش از خانوادهٔ سنتی تهران بود.[۹][۱۰]

کتاب اخلاق و ورزش

کتاب اخلاق و ورزش ورزش اخلاق دو پدیده بسیار وابسته اند که در کنار هم می توانند رشد و ارتقای فرهنگ جامعه را رقم بزنند‌ ورزش در سطح بسیار وسیع، بنیانگذار یک دگرگونی عظیم اجتماعی اخلاقی خواهد بود قابلیت اجرای آن می تواند نجات بخش جامعه از عوارض عوارضی همچون فساد، شرارت، بیکاری،لجام گسیختگی و اعتیاد باشد.
جوهر اصلی ورزش اخلاق است که در نهایت را ترویج می‌کند .اصل اساس ورزش و اجتماع است.

جهت خرید کتاب به لینک زیر مراجعه فرمایید

کتاب های سبز شمال

دیدگاهتان را بنویسید