اخبار

اخبار (2)

سه شنبه, 09 مهر 1398 ساعت 07:36

رونوشت از اطلاعیه سبک شیتوریو IMA استان گیلان

نوشته شده توسط

باسلام

بدینوسیله به اطلاع مربیان محترم کاراته می رساند سبک شیتوریو IMA استان گیلان از بین مربیان واجد شرایط نماینده فعال می پذیرد. علاقه مندان جهت عضویت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

دکتر خداپرست 09111434728

آقای امیدی 09118835039

روایط عمومی سبک شیتوریو IMA استان گیلان

 دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 13:29

اطلاعیه سبک شیتوریو IMA استان گیلان

نوشته شده توسط

باسلام

بدینوسیله به اطلاع مربیان محترم کاراته می رساند سبک شیتوریو IMA استان گیلان از بین مربیان واجد شرایط نماینده فعال می پذیرد. علاقه مندان جهت عضویت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

دکتر خداپرست 09111434728

آقای امیدی 09118835039

روایط عمومی سبک شیتوریو IMA استان گیلان