طرح های پژوهشی

ردیف نام طرح سازمان سال نوع همكاري
1 ارتباط بين نگرش به تغيير با يادگيري سازماني در كاركنان ادارات كل تربيت بدني استانهاي مازندران‏،‏ گلستان و گيلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان

1389

مجری طرح
2 کاربرد نرم افزار end note  در پژوهش های علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان

1390

مجری طرح
3 تمرینات پلیومتریک برای نوجوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان

1391

مجری طرح