مقالات علمی و پژوهشی

 

ردیف عنوان مقاله نام مجله سال انتشار شماره صفحات
1 مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تربیت بدنی به تفکیک جنسیت و دانشگاه محل تحصیل فصلنامه علوم ورزش

1389

110 - 95
2 بررسی رابطه بین سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ 1 و لیگ برتر فوتبال ایران فصلنامه جهش

پذیرش برای چاپ

طبق نامه شماره 2074/90/پ
3 مقایسه ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش مديران نسبت به تغییر در سازمان هاي ورزشي منتخب مديريت ورزشي و رفتار حركتي دانشگاه مازندران

پذیرش برای چاپ

طبق نامه شماره 368/ن/ت

 

 مقالات ارائه شده در همایش های علمی

ردیف عنوان مقاله نام همایش نحوه ي ارائه سال
1

Impact of Organizational Justice Perceptions on Job Satisfaction andOrganizational Commitment: The Iranian Sport Federations Perspective

 

همایش بین المللی دانشگاه شمال

پوستر

1391

2

Reviews relationship between leadership style with individual features in managers offices Exercise and youth Guilan province from the employees perspective them

همایش بین المللی دانشگاه شمال

پوستر

 

1391

3

Educational Philosophy Preferences in Physical Education Students

 

همایش بین المللی دانشگاه شمال

پوستر

 

1391

4

The relationship between power and demographic characteristics of the Director of Administration of Sports and Youth province in terms of their staff

همایش بین المللی دانشگاه شمال

پوستر

 

1391

5

اصلاح ساختار، قوانین و مقررات در جهت خصوصی سازی ورزش کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی كشور

دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي

پوستر

 

1390

6

روابط ساده و چند گانه عدالت سازماني و تعهد سازمانی در كاركنان سازمان تربيت بدني

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

 

1390

7

ادراک راهبرد های مدیریت تعارض به عنوان یک پیشگوی رضایت شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

سخنرانی

 

1390

8

بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

 

1390

9

اندازه گیری و ارزیابی میزان تحقق قابلیت یادگیری سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان گیلان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

 

1390

10

ارتباط بین یادگیری  سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارشناسان ادارات کل تربیت بدنی استان های گیلان ، مازندران و گلستان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)

پوستر

 

1390

11

مقایسه راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی مازندران و گیلان بر اساس برخی ویژگی های دموگرافیک.

همایش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهيجان

سخنرانی

 

1390

12

روابط ساده و چند گانه عدالت سازماني و رضايت شغلي در كاركنان سازمان تربيت بدني

همایش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهيجان

سخنرانی

 

1390

13

بررسي مقايسه اي و ارتباط ميان عزت نفس و اضظراب در دانشجويان پسر و دختر ورزشكار و غيرورزشكار

همایش منطقه اي دانشگاه آزاد دامغان

سخنرانی

 

1385

14

بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر تغييرات بيوشيمي خون در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدني

همایش بين المللی دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

 

1385

15

بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر گلبول هاي سفيد و متغير هاي آن در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدني

همایش بين المللی دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

 

1385

16

بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر متغير هاي پلاكت خون در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدني

همایش ملي تربيت بدني دانشگاه الزهرا

سخنرانی

 

1385