اجرایی

سوابق اجرایی

 

 

 رئیس شورای ورزش دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان از سال 1395

دبیرشورای ورزش دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان از سال 1395 تا 1395

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال 1391 تا ادامه دارد

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی  مرکز سیاهکل- دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1389تا 1391

مدیر گروه تربیت بدنی-دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل از سال 1390 تا 1391

مدیر داخلی مجله بین المللی (Annals of Applied Sport Science ) با تایید ISI از سال 1390 تا 1394

دبیر اجرایی و عضو هیات علمی کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علمی در ورزش کشور تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1393

دبیر اجرایی و عضو هیات علمی کنفرانس منطقه ای دستاوردهای نوین علمی در ورزش کشور تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1391

عضو هیات علمی دومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شمال در سال 1396

مسئول کمیته نظارت و ارزیابی و عضو هیات علمی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شمال در سال 1391

هیات علمی سومین همایش ملی دانشجویی  تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393

عضو هیات رئيسه و هيات علمی سومین همایش ملی ورزش برای همه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1393

عضو هیات رئیسه و هیات علمی دومین همایش ملی دانشجویی  تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392

مشاور جوان مدیرکل تربیت بدنی-اداره کل تربیت بدنی استان گیلان از سال 1389-1391

خبرنگار ورزشی روزنامه گلچین امروز-اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گیلان از سال 1389 تا کنون

عضو شورای عالی هیات والیبال استان گیلان از سال 1396 تا ادامه دارد

مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان از سال 1392 تا ادامه دارد

رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان لاهیجان-هیات ژیمناستیک استان گیلان از سال 1387 تا کنون

رئیس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان لاهیجان - از سال 1394 تا اکنون

مسئول کمیته آموزش هیات ورزش های همگانی شهرستان لاهیجان - از سال 1393 تا ادامه دارد

استاد مشاور دانشجویان تربیت بدنی در امور شاهد و ایثارگر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال1390 تا کنون

رئیس شورای آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل از سال 1390 تا 1391

رئیس کمیته انضباطی- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل از سال 1389 تا 1391

عضو شورای فرهنگی- دانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل ازسال 1390 تا 1391

مسئول آموزش گردان عاشورا-سپاه ناحیه لاهیجان از سال 1387 تا 1389

عضو باشگاه پژوهشگران جوان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال 1390 تا کنون

عضو مجمع هیات ژیمناستیک استان گیلان -اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان از سال 1382 تا ادامه دارد

عضوکمیته کارشناسی ورزش شهرستان لاهیجان-اداره ورزش و جوانان لاهیجان از سال 1389  ت اکنون

عضو کمیته تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان شهرستان لاهیجان-اداره ورزش و جوانان لاهیجان از سال 1390 تا کنون

دبیر انجمن علمی تربیت بدنی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ازیال1390 تا کنون

دبیرانجمن علمی تربیت بدنی- دانشگاه شمال از سال 1383 تا 1384

مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پویش- دانشگاه شمال از سال 1383تا 1384

عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پنج حلقه-دانشگاه شمال از سال 1383تا 1384

عضو هیات اجرایی آزمون های عملی دانشجویان جدید الورود رشته تربیت بدنی- دانشگاه شما از سال 1383 تا