ورزش و محدودیت اجتماعی در جامعه جهانی

ورزش و محدودیت اجتماعی در جامعه جهانی:محدودیت اجتماعی یکی از مهمترین چالش ها در جوامع ....است و تعامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است این کتاب جدید و مهم…

ادامه خواندنورزش و محدودیت اجتماعی در جامعه جهانی

مبانی حرکات اصلاحی

مبانی حرکات اصلاحی:مبانی حرکات اصلاحی کتاب حاضر بر اساس نتایج ارزیابی تحقیقات میدانی و آزمون هایی که برای مشخص کردن ناهنجاری های قامتی دانش آموزان انجام شده، به تعریف در…

ادامه خواندنمبانی حرکات اصلاحی

کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی

کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی:کتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی تخصصی شدن رشته تربیت بدنی خصوصاً مدیریت ورزشی محققین و متخصصین را بر آن می دارد که…

ادامه خواندنکتاب اصول مدیریت در سازمان های ورزشی

زبان تخصصی در مدیریت ورزش

زبان تخصصی در مدیریت ورزش: زبان تخصصی در مدیریت ورزش هدف از انتخاب متن های این کتاب آشنا ساختن دانشجویان و علاقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی تا…

ادامه خواندنزبان تخصصی در مدیریت ورزش

اصول و فلسفه در تربیت بدنی

اصول و فلسفه در تربیت بدنیاصول و فلسفه تربیت بدنی باید برمبنای اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در هر نظامی تعیین شود.فلسفه روشنگر ارزش های تربیت بدنی و ورزش…

ادامه خواندناصول و فلسفه در تربیت بدنی

کتاب اصول مدیریت ورزش با رویکرد ورزش تکواندو

اصول و فلسفه در تربیت بدنی اصول و فلسفه تربیت بدنی باید برمبنای اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در هر نظامی تعیین شود. فلسفه روشنگر ارزش های تربیت بدنی…

ادامه خواندنکتاب اصول مدیریت ورزش با رویکرد ورزش تکواندو

مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی

کتاب حاضر شامل مباحث مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی  می باشد…. مفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی دانش مدیریت همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین جهت اداره سازمان ها…

ادامه خواندنمفاهیم کلیدی در رشته مدیریت ورزشی