ردیفعنوان گواهینامه و کارگاه
1تدریس کارگاه آموزشی“ اخلاق ورزشی“ ویژه مسئولین تربیت بدنی زندان های کشور
2تدریس کارگاه آموزشی“ اخلاق ورزشی“ فدراسیون ورزش های همگانی – سمینار کشوری ورزش در طبیعت – تهران
3تدریس کارگاه آموزشی“ اخلاق ورزشی“ فدراسیون ورزش های همگانی – سمینار کشوری ورزش در طبیعت – قم
4تدریس کارگاه آموزشی“ اخلاق ورزشی“ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان – تهران
5تدریس کارگاه آموزشی“ توسعه ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب“ اداره کل ورزش و جوانان گیلان – شهرستان مرزی آستارا
6تدریس کارگاه آموزشی“ توسعه ورزش همگانی و پیشگیری از آسیب“ اداره کل ورزش و جوانان گیلان – شهرستان رضوانشهر
7تدریس کارگاه آموزشی“ حرکات اصلاحی“ ویژه پاسداران و کادر اجرایی تیپ میرزا کوچک مریدان
8تدریس کارگاه آموزشی“ آسیب های شایع در ورزش“ ویژه پاسداران و کادر اجرایی تیپ میرزا کوچک مریدان
9تدریس کارگاه آموزشی“ ورزش و تندرستی ویژه کارکنان“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
10تدریس کارگاه آموزشی“ حرکات اصلاحی ویژه کارکنان“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
11تدریس کارگاه آموزشی “مسئولیت مدنی و حقوق ورزشی “ ، اداره ورزش و جوانان لاهیجان
12تدریس کارگاه آموزشی “اخلاق در ورزش “ سما مرکز سیاهکل
13گواهینامه آموزشی دوره “مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی“ ، کمیته ملی المپیک ، به مدت ۴ روز
14گواهینامه دوره “مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی “، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
15گواهینامه دوره “کلید های طراحی تمرین “، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
16کارگاه بین المللی “روانشناسی ورزشی “، دانشگاه آزاد اسلامی
17گواهینامه کارگاه آموزشی“فرا تحلیل در تربیت ورزشی “ ، دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا…آملی
18کارگاه آموزشی “سلامت ، تحرک و صنعت“ ، دانشگاه شمال
19کارگاه آموزشی“آشنایی با نمونه های موفق کارآفرینی ورزشی در ایران و جهان “ ، دانشگاه تهران
20کارگاه آموزشی“نمونه گیری و چالش های آن در پژوهش های مدیریت ورزشی“ ، دانشگاه تهران
21کارگاه آموزشی“مدیریت کاربردی تشریفات و آداب معاشرت رسمی در ورزش“ دانشگاه تهران
22کارگاه آموزشی“آشنایی با کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی“ دانشگاه تهران
23کارگاه آموزشی“چگونگی نوشتار و انتشار مقالات علمی در مجلات ISI“ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
24کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم افزار spss“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
25کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم افزار word“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
26کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم افزار power point“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
27کارگاه آموزشی “ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
28کارگاه آموزشی “برنامه ریزی درسی و آموزشی“ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
29کارگاه آموزشی “کتابخانه دیجیتال“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30کارگاه آموزشی “آشنایی با مهمترین بحران های دانشجویی“ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
31گواهینامه “مهارت فنی و حرفه ای ICDL درجه ۸ و ۰“ از سازمان فنی و حرفه ای
32گواهینامه “مهارت فنی و حرفه ای اپراتوری مقدماتی رایانه“ از سازمان فنی و حرفه ای
33گواهینامه “مهارت فنی و حرفه ای کارور رایانه درجه ۸“ از سازمان فنی و حرفه ای
34گواهینامه دوره“تفویض اختیارات کمیسون موارد خاص“ دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس
35کارگاه آموزشی “حقوق ورزشی “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
36کارگاه آموزشی “تغذیه ورزشی “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
37کارگاه آموزشی “کاربرد گیاهان دارویی در ورزش “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و پژوهشگاه تربیت بدنی
38کارگاه آموزشی “دارو ها و مکمل های ورزشی “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
39کارگاه آموزشی “دارو ها و مکمل های ورزشی “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
40کارگاه “طرح ضیافت اندیشه قرآنی“ استادان دفترفرهنگ اسلامی واحد رشت با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
41کارگاه “طرح ضیافت اندیشه استادان“ دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
42کارگاه “سلسله نشست های معرفت افزایی ویژه اساتید و اعضا هیات علمی“ دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان با همکاری نهااد نمایندگی مقام معظم رهبری
43کارگاه طرح هم اندیشی استادان با موضوع )انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن( دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
44کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع )اندیه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح ۰( دفترفرهنگ اسلامی واحاد رشات باا همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
45کارگاه هم اندیشی “دفاع مقدس و حماسه سوم خرداد“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
46کارگاه هم اندیشی “چگونگی انتخاب مجلات علمی و پژوهشی ISI وISC “ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
47کارگاه هم اندیشی “وحدت ملی و مبارزه با تروریسم بین الملل“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
48کارگاه هم اندیشی “نشست روایتگری حماسه دفاع مقدس“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
49کارگاه هم اندیشی “شاخص های استاد بسیجی“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
50سخنران و برگزار کننده کرسی آزاد اندیشی با عنوان “نقش ورزشکاران در دفاع مقدس “ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
51اجرای کرسی آزاد اندیشی دانشجویی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در مرکز سیاهکل
52برگزاری کرسی آزاد اندیشی “ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش“ کنفارانس ملای تربیات بادنی واحاد لاهیجان
53برگزاری کرسی آزاد اندیشی “جانمایی تدبیر در ورزش کشور“ همایش ملی تربیت بدنی واحد لاهیجان
54مشارکت فعال در کرسی آزاد اندیشی با محوریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانگاه دپیام نور استان اصفهان
55گواهی شرکت در دوره های تعالی معنوی“ فدراسیون ورز جمهوری اسلامی ایران
56کارگاه هم اندیشی “شخصیت، سیره و تفکرات امام خمینی)ره(“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
57کارگاه هم اندیشی “دفاع مقدس با رویکرد کنگره شهدا“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
58کارگاه هم اندیشی “روشنگری سیاسی“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
59کارگاه هم اندیشی “مباحث تربیتی در روانشناسی“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
60کارگاه هم اندیشی “حماسه سوم خرداد و فتح خرمشهر“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
61کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع )اندیه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح ۴( دفترفرهنگ اسلامی واحد لاهیجان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
62کارگاه هم اندیشی “نقش دفاع مقدس در بصیرت افزایی“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
63کارگاه هم اندیشی “آشنایی با اندیشه های استاد شهید مطهری“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
64کارگاه آموزشی “آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت“، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
65کارگاه هم اندیشی “واکاوی عوامل بروز و پیدایش فرق اسلامی“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
66کارگاه هم اندیشی “حماسه مقاومت خرمشهر و شکست حصر آبادان“ بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
67کارگاه هم اندیشی "آشنایی با اندیشه های استاد شهید مطهری" بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
68کارگاه آموزشی "آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
69کارگاه هم اندیشی "واکاوی عوامل بروز و پیدایش فرق اسلامی" بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
70کارگاه هم اندیشی "حماسه مقاومت خرمشهر و شکست حصر آبادان" بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
71مدیر برگزاری طرح یکشنبه های ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و برگزاری بیش از 30 وبینار تخصصی و در حال اجرا