ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال انتشار
1.بررسی رابطه بین سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ 1 و لیگ برتر فوتبال ایرانفصلنامه جهش1388
2.مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تربیت بدنی به تفکیک جنسیت و دانشگاه محل تحصیلفصلنامه علوم ورزشدوره 2، شماره 5 1389
3.بررسی اثر ذهنیت فلسفی بر فلسفه‌های آموزشی اعضاء هیأت علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشورفصلنامه جهشدوره 6، شماره 23 1394
4.مطالعه راهبردهای مدیریت ورزش کشور به روش SWOTفصلنامه مطالعات مدیریت ورزشیدوره 10، شماره 47 1394
5.تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر شاخص های کیفیت زندگی و سطح کیفیت ذهنی خواب دانشجویان غیرفعالمطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1396
6.ارتباط بین سبک تفکر با مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلانمطالعات تربیت بدنی وعلوم ورزشی1396
7.ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گیلانمطالعات مدیریت و کارآفرینی1396
8.بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی در استان گیلانمطالعات تربیت بدنی وعلوم ورزشی1396
9.بررسي تاثير به کارگيري شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با مولفه‌هاي مهارت‌هاي ارتباطينشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشیدوره 5، شماره 1 1396
10.ارتباط بین مؤلفه های چندگانه سلامت عمومی با میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلاننشریه پژوهش سلامتدوره 5، شماره 1 1398
11.ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه‌های ورزشی والیبالنشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشیدوره 6، شماره 4 1398
12.تأثیر فعالیت بدنی بر خواب و کیفیت زندگی سالمندان مرد غیرفعالسلامت و سالمندی خزردوره 4، شماره 2 1399
13.ارتباط بین کمال‌گرایی با استرس و فرسودگی ورزشیسلامت و سالمندی خزردوره 4، شماره 2 1398
14.ارتباط بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت ورزشی مردان سالمند شهرستان لاهیجان در سال ۱۳۹۸نشریه سالمندشناسیدوره 5، شماره 2 1399
15.نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلانفصلنامه علوم ورزشدوره 12، شماره 37 1399
16.تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلاننشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزشدوره 7، شماره 3 1399
17.ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورشنشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشیدوره 8، شماره 1 1399
18.ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندانسلامت و سالمندی خزردوره 5، شماره 1 1399
19.راهبردهای تنظیم هیجان با سرسختی ذهنی و کنترل خشم: در دوران شیوع کووید 19مطالعات اسلامی در حوزه سلامتدوره 4، شماره 4 1399
20.ارتباط بین سرمایه اجتماعی با سطح کیفیت زندگی سالمندان غیرفعالمجله سلامت و مراقبتدوره 22، شماره 3 1399
21.ورزش قهرمانی در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامیدوره 17، شماره 62 1399
22.تاثیر فعالیت های ورزشی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کیفیت ذهنی خواب سالمندانسلامت و سالمندی خزردوره 5، شماره 2 1399
23.نقش ورزش در توسعه رفتارهای اخلاقی و فرهنگیجامعه شناسی و مدیریت سبک زندگیVol. 6 No. 16 1399
24.بررسی ابعاد فساد و ناهنجاری حاکم بر ورزش قهرمانیجامعه شناسی و مدیریت سبک زندگیVol. 6 No. 15 1399
25.The Pathology of Spectators’ Behavior in Sports StadiumsJournal of New Studies in Sport ManagementVol. 2 No. 3 2021
26.بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم‌های ورزشی (مطالعه موردی: سپید رود رشت)مطالعات بازاریابی ورزشیانتشار آنلاین
27.پیش‌بینی انگیزه مشارکت ورزشی بر اساس ابعاد سلامت اجتماعی در کارکنان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلومفصلنامه تخصصی طب دریادوره 3، شماره 3 1400
28.بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشینشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیکانتشار آنلاین
29.اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/ نوجوانان ورزشکارپژوهش در ورزش تربیتیپذیرفته شده برای چاپ
30.ارتباط بین شایستگی‌های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی در کارکنان رسانه¬های ورزشی استان گیلاننشریه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشیانتشار آنلاین
31.تاثیر حمایت مالی برند همراه اول از فعالیت¬های ورزشی در رسانه‌های اجتماعی بر روی کیفیت رابطه برند- مصرف¬کننده و انطباق برند-مصرف کنندهمطالعات بازاریابی ورزشیانتشار آنلاین
32.بررسی نقش تبلیغات دهان به دهان در رابطه بین اعتماد و رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی استان گیلانفصلنامه علوم ورزشانتشار آنلاین
33.تبیین الگوی بهینه پیاده¬سازی مدیریت دانش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه دانش شناسیدوره 14، شماره 53 1400