ردیفعنوان مقالهنام همایشنحوه ارائهسال
1.بررسي مقايسه اي و ارتباط ميان عزت نفس و اضظراب در دانشجويان پسر و دختر ورزشكار و غيرورزشكارهمایش منطقه اي دانشگاه آزاد دامغانسخنرانی1385
2.بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر تغييرات بيوشيمي خون در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدنيهمایش بين المللی دانشگاه آزاد اسلامیسخنرانی1385
3.بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر گلبول هاي سفيد و متغير هاي آن در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدنيهمایش بين المللی دانشگاه آزاد اسلامیسخنرانی1385
4.بررسي يك جلسه تمرين مقاومتي دايره اي بر متغير هاي پلاكت خون در وزنه برداران جوان و دانشجويان پسر تربيت بدنيهمایش ملي تربيت بدني دانشگاه الزهراسخنرانی1385
5.اصلاح ساختار، قوانین و مقررات در جهت خصوصی سازی ورزش کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی كشوردومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشيپوستر1390
6.روابط ساده و چند گانه عدالت سازماني و تعهد سازمانی در كاركنان سازمان تربيت بدنيهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)پوستر1390
7.ادراک راهبرد های مدیریت تعارض به عنوان یک پیشگوی رضایت شغلی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان مازندرانهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)سخنرانی1390
8.بررسی رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران ادارات تربیت بدنی استان گیلان از دیدگاه کارکنان آنانهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)پوستر1390
9.اندازه گیری و ارزیابی میزان تحقق قابلیت یادگیری سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان گیلانهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)پوستر1390
10.ارتباط بین یادگیری سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارشناسان ادارات کل تربیت بدنی استان های گیلان ، مازندران و گلستانهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي (آزاد آمل)پوستر1390
11.مقایسه راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی مازندران و گیلان بر اساس برخی ویژگی های دموگرافیکهمایش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهيجانسخنرانی1390
12.روابط ساده و چند گانه عدالت سازماني و رضايت شغلي در كاركنان سازمان تربيت بدنيهمایش منطقه اي دانشگاه آزاد لاهيجانسخنرانی1390
13.Impact of Organizational Justice Perceptions on Job Satisfaction and Organizational Commitment: The Iranian Sport Federations Perspectiveهمایش بین المللی دانشگاه شمالپوستر1391
14.Reviews relationship between leadership style with individual features in managers offices Exercise and youth Guilan province from the employees perspective themهمایش بین المللی دانشگاه شمالپوستر 1391
15.Educational Philosophy Preferences in Physical Education Studentsهمایش بین المللی دانشگاه شمالپوستر 1391
16.The relationship between power and demographic characteristics of the Director of Administration of Sports and Youth province in terms of their staffهمایش بین المللی دانشگاه شمالپوستر 1391
17.ارتباط بين یادگیری سازمانی با نگرش به تغییر در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان‌ مازندرانهمایش ملی دستاوردهاي نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی قائم شهرسخنرانی1392
18تاثیر ورزش در گذران اوقات فراغت و سلامت روانی دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکاراولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علمی در توسعه ورزش کشور لاهیجانسخنرانی1393
19مقایسه مهارت های روان شناختی بسکتبالیست های مرد نخبه وغیرنخبه (انگیزش، اعتماد به نفس ، تمرکز، تصویرسازی ذهنی،حالات روانی، هدف گذاری)اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علمی در توسعه ورزش کشور لاهیجانسخنرانی1393
20روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلاناولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ملایرپوستر1393
21ارتباط بين یادگیری سازمانی با نگرش به تغییر در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان‌ گلستانسومین همایش ملی ورزش برای همه زنجان سخنرانی1393
22بررسی عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت ورزشی استان گیلانسومین همایش ملی ورزش برای همه زنجان سخنرانی1393
23بررسی ذهنیت فلسفی اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتیپوستر1393
24اندازه‌گيري و ارزيابي ميزان تحقق قابليت يادگيري سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان گلستاناولین همایش ملی تربیت بدنی پیام نور لرستانسخنرانی1393
25بررسی ارائه کیفیت خدمات و طبقه بندی باشگاه های ورزشی خصوصی گیلان اولین همایش ملی بازاریابی ورزشیپوستر1394
26بررسی میزان کیفیت خدمات، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای دولتی استان گیلاناولین همایش ملی ورزش برای همه وزارت ورزشپوستر1394
27تدوین برنامه استراتژیک گردشگری ورزشی استان گیلاناولین همایش ملی ورزش برای همه وزارت ورزشپوستر1394
28بررسی میزان کیفیت خدمات، رضایتمندی و قصد حضور آتی مشتریان استخرهای دولتی استان گیلاناولین کنفرانس ملی دستاوردهای فناورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایرانسخنرانی1394
29تدوین استراتژی فعالیت های ورزشی تفریحی دانشجویان دانشگاه های استان گیلاناولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانیسخنرانی1395
30بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گیلاناولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانیسخنرانی1395
31اثرخلاقیت بر کاربرد مدیریت دانش و بهره وری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلاناولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانیسخنرانی1395
32بررسی عوامل موثر بر ترجیح بانوان ورزشکار به کالاهای خارجی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشیاولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانیسخنرانی1395
33The effect of relationship marketing and relationship quality on customer loyalty sport in guilanInternational conference in SingaporePoster2016
34رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلانچهارمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشیسخنرانی1396
35ارتباط سبک تفکر با مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلانچهارمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشیسخنرانی1396
36بررسي اثر آموزش یک ترم اصول و فلسفه تربيت‌بدني بر ذهنيت فلسفي دانشجويان دختر و پسر گرايش مديريت و برنامه‌ريزي ورزشيدهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنیسخنرانی1396
37شناسایی ارتباط بین ابعاد کمال گرایی و راهبردهای مقابله با استرس و فرسودگی ورزشی ورزشکاراندومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازسخنرانی1397
38بررسی نقش پارک های تفریحی- ورزشی بر کیفیت زندگی شهروندان کلانشهر رشتدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازسخنرانی1397
39بررسی رابطه بین هدف گذاری با انگیزش شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال امیدهای کشوردومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازپوستر1397
40بررسی رابطه بین هوش معنوی با پرخاشگری و اعتماد به نفس در بین دختران ورزشکار نخبه والیبالدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازپوستر1397
41بررسی رابطه بین هوش هیجانی با میزان سلامت روان کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار اداره آموزش و پرورش لاهیجاندومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازپوستر1397
42رابطه جو اخلاقی سازمانی با سبک های مدیریت تعارض کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلاندومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازپوستر1397
43شناسایی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری ورزشی استان گیلان از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و متخصصان گردشگریدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازسخنرانی1397
44بررسی رابطه بین هدف گذاری با انگیزش درونی شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال امیدهای کشوردومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت - اهوازپوستر1397
45بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با افسردگی و پرخاشگری در بین زنان ورزشکار شنوا و ناشنوا شهر تهراندومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهوازسخنرانی1397
46بررسی رابطه مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ورزشی استان گیلانکنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشیسخنرانی1398
47بررسی ارتباط بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلانکنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشیسخنرانی1398
48بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان ورزشی، با خلاقیت بازیکنان دختر ژیمناستیک استان گیلاندومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399
49بررسی ارتباط بین کمالگرایی با اعتماد به نفس در فعالیتهای ورزشی پسران 16- 18 سالدومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399
50بررسی ارتباط سبکهای رهبری مربیان ورزشی با انگیزش پیشرفت بازیکنان دختر ژیمناستیک استان گیلانکنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه ایلامسخنرانی1399
51بررسی ارتباط سبکهای رهبری مربیان ورزشی با کیفیت زندگی بازیکنان دختر ژیمناستیک استان گیلانکنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه ایلامسخنرانی1399
52فلسفه وجودی ورزش در انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(دام ظله)اولین همایش ملی اوقات فراغت با شعار شهر سالم – تفریحات سالم - دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)سخنرانی1399
53ارتباط رفتار اخلاقی فروشنده‌ها با وفاداری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی استان گیلاناولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانپوستر2021
54ارتباط کمالگرایی با سبک تفکر و خود کارآمدی معلمان تربیت بدنی استان گیلاناولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانپوستر2021
55رابطه بین شایستگی‌های شغلی با اثربخشی هیات‌های والیبال استان گیلاناولین همایش بین المللی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایرانپوستر2021
56ارتباط بین کمالگرایی با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی استان گیلاناولین همایش ملی اوقات فراغت با شعار شهر سالم – تفریحات سالم - دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)پوستر1399
57ارتباط بین کمالگرایی ورزشی با موفقیت ورزشی (مطالعه موردی رشته جودو)اولین همایش ملی اوقات فراغت با شعار شهر سالم – تفریحات سالم - دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)پوستر1399
58بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشتکنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه ایلامسخنرانی1399
59اثر ذهنیت فلسفی بر فلسفه های آموزشی اعضای هیات علمی تربیت بدنیپنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی سخنرانی2021
60تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد باشگاه های ورزشیپنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی سخنرانی2021
61بررسی شایستگی های مدیران مسابقات ورزش دانش آموزی استان گیلاندومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399
62مقایسه کیفیت زندگی و رشد اجتماعی ورزشکاران و غیر ورزشکاران ناشنوا استاندومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399
63بررسی ارتباط سبک های رهبری مربیان ورزشی با انگیزش پیشرفت، خلاقیت و کیفیت زندگی بازیکنان دختر تیم های ژیمناستیک استان گیلاندومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399
64تأثیر سبک شناختی بر میزان موفقیت ورزشکاران ورزشهای تیمی و انفرادیدومین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون هاسخنرانی1399