مبانی حرکات اصلاحی

مبانی حرکات اصلاحی:
مبانی حرکات اصلاحی کتاب حاضر بر اساس نتایج ارزیابی تحقیقات میدانی و آزمون هایی که برای مشخص کردن ناهنجاری های قامتی دانش آموزان انجام شده، به تعریف در آمده است مهمترین ویژگی این اثر خیلی کاربردی مباحث و متن روان آن است که کمک فراوانی به انتقال مفاهیم پیچیده به زبان بسیار ساده می کند از سوی دیگر ارائه مطالب حرکات اصلاحی به شیوه ساده و قابل انجام، رویکرد کاملاً متفاوتی به این اثر داده است

دیدگاهتان را بنویسید