رديفعنوان
1مربی و مدرس درجه ۲ فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
2کمربند مشکی دان ۵ فدراسیون کاراته
3مربیگری درجه ۳ فدراسیون کاراته
4مربیگری درجه ۱ فدراسیون والیبال
5مربیگری درجه D فدراسیون فوتبال
6مربیگری درجه ۳ فدراسیون ژیمناستیک
7دیپلم مربیگری ژیمناستیک پایه ویژه کودکان مهد
8مربیگری درجه ۳ فدراسیون دو و میدانی
9گواهینامه مربیگری دارت از انجمن دارت ایران
10داوری درجه RC فدراسیون کاراته
11عضو تیم کاراته دانشگاه شمال اعزامی به مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور – تبریز
12عضو تیم کاراته دانشگاه شمال اعزامی به مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور – رشت
13مربی تیم آمادگی جسمانی استان گیلان
14مربی تیم دارت دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
15ربی تیم دو و میدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
16مربی تیم آمادگی جسمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
17مربی تیم والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
18مربی تیم دارت کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
19مربی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
20عضو مجمع هیات ورزش های همگانی استان گیلان
21مربی و مدرس درجه 2 فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
22کمربند مشکی دان 6 فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
23مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
24مدرک مربیگری درجه 1 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
25مدرک مربیگری درجه D فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
26مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران
27دیپلم مربیگری ژیمناستیک پایه ویژه کودکان مهد
28مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران
29مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران
30مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران
31مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران
32مدرک مربیگری درجه 3 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران
32مدرک مربیگری درجه 3 انجمن راگبی جمهوری اسلامی ایران
33گواهینامه مربیگری دارت از انجمن دارت ایران
34داوری درجه RC فدراسیون کاراته
35کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور - تبریز
36کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور - رشت
37کسب مقام چهارم المپیاد دانشجویان کشور – اصفهان
38کسب چندین عنوان کشوری در رشته های کاراته، آمادگی جسمانی، والیبال و...
39مربی تیم آمادگی جسمانی استان گیلان – قهرمان کشور
40مربی تیم دارت دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان- سوم کشور
41مربی تیم دو و میدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام اول دانشجویان استان گیلان
42مربی تیم آمادگی جسمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام اول دانشجویان استان گیلان
43مربی تیم والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام اول دانشجویان استان گیلان
44مربی تیم دارت کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام اول دانشجویان استان گیلان
45مربی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام اول دانشجویان استان گیلان
46مربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کسب مقام دوم دانشجویان استان گیلان
47مربی تیم کاراته شهرستان لاهیجان و کسب مقام دوم کشور
48عضو کمیته کارشناسی ورزش لاهیجان