نوع فعالیتسازمانازتا
رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی استان گیلانانجمن علمی مدیریت ورزشی1399ادامه دارد
عضو هیات رئیسه و هیات علمی اولین همایش ملی اوقات فراغت با شعار شهر سالم – تفریحات سالمدانشگاه بین المللی امام رضا(ع)29 بهمن 139930 بهمن 1399
عضو شورای تخصصی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان1399ادامه دارد
مدیرمسئول مجله علمی تخصصی مدیریت، بازاریابی و تفریحات ورزشیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1397ادامه دارد
رئیس شورای ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان13951399
مدیر پژوهشی دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان13981400
عضو شورای پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان13981400
دبیر شورای ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان13941395
معاون آموزشی و دانشجوییدانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل13891391
رئیس اداره تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1392ادامه دارد
عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان13961398
دبیر کمیته همگانی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایرانفدراسیون کاراته13981400
عضو شورای راهبردی ورزش های روزانه کشورفدراسیون ورزش های همگانی1396ادامه دارد
رییس سبک شیتوریو IMA کاراته استان گیلانمسول سبک IMA کشور1398ادامه دارد
رئیس کمیته آموزش و پژوهش هیات کاراته استان گیلانهیات کاراته استان گیلان1398ادامه دارد
مدیر گروه تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل13901391
مدیر گروه تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان13941395
عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه های استان گیلانبسیج اساتید استان گیلان1389ادامه دارد
رئیس هیات کاراته شهرستان لاهیجانهیات کاراته استان گیلان1397ادامه دارد
مسئول پژوهشی بسیج اساتیددانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1398ادامه دارد
عضو هیات علمی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شمال13961396
رئیس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیکاداره ورزش و جوانان لاهیجان1394ادامه دارد
عضو شورای عالی هیات والیبال استان گیلاناداره کل ورزش و جوانان گیلان1396اداره دارد
مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلاناداره کل ورزش و جوانان گیلان13921398
مسئول کمیته ورزش دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1392ادامه دارد
دبیر برگزاری همایش ملی دستاوردهای جدید علمي در توسعه ورزش كشوردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجانآذر 1393آذر 1393
عضو اتاق فکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1392ادامه دارد
مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیات ورزش های همگانیاداره ورزش و جوانان لاهیجان1392ادامه دارد
دبیر اجرایی و عضو هیات علمی همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجانآذر1390آذر1390
عضو هیات علمی و مسئول کمیته نظارت و ارزیابی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شمالآذر 1391آذر 1391
عضو هیات رئیسه و هیات علمی دومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شهید بهشتیاردیبهشت 1392اردیبهشت 1392
عضو هیات علمی سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه شهید بهشتیاردیبهشت 93اردیبهشت 93
عضو هیات رئيسه و هيات علمی سومین همایش ملی ورزش برای همهدانشگاه آزاد اسلامی زنجاناردیبهشت 93اردیبهشت 93
مشاور جوان مدیرکل تربیت بدنیاداره کل ورزش و جوانان گیلان13891390
خبرنگار ورزشی روزنامه گلچین امروزاداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گیلان1389ادامه دارد
رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان لاهیجانهیات ژیمناستیک استان گیلان13871397
استاد مشاور دانشجویان تربیت بدنی در امور شاهد و ایثارگردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1390ادامه دارد
رئیس شورای آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل13901391
رئیس کمیته انضباطیدانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل13891391
عضو شورای فرهنگیدانشگاه آزاد اسلامی سیاهکل13901391
مسئول آموزش گردان عاشوراسپاه ناحیه لاهیجان13871389
عضو باشگاه پژوهشگران جواندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان1390ادامه دارد
عضو مجمع هیات ژیمناستیک استان گیلان به عنوان نماینده روسای هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان گیلان13821397
عضوکمیته کارشناسی ورزش شهرستان لاهیجاناداره ورزش و جوانان لاهیجان1389ادامه دارد
عضو کمیته تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان شهرستان لاهیجاناداره ورزش و جوانان لاهیجان1390ادامه دارد
دبیر انجمن علمی تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1390ادامه دارد
دبیرانجمن علمی تربیت بدنیدانشگاه شمال13831384
مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پویشدانشگاه شمال13831384
عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پنج حلقهدانشگاه شمال13841384
عضو هیات اجرایی آزمون های عملی دانشجویان جدید الورود رشته تربیت بدنیدانشگاه شمال13831384
عضو هیات تحریریه مجله مطالعات علوم ورزشی و تربیت بدنیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1396ادامه دارد
عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیدانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1396ادامه دارد
داور مجله بین المللی ( Annals of Applied Sport Science ) با تایید ISI و wosوزارت ارشاد اسلامی1390ادامه دارد
عضو هیات تحریریه مجله بین المللی (Annals of Applied Sport Science ) با تایید ISI و wosوزارت ارشاد اسلامی1390ادامه دارد
داور مجله علمی پژوهشی مدیریت مطالعات راهبردی در ورزشوزارت ورزش و جوانان1395ادامه دارد
داور مجله علمی پژوهشی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشیدانشگاه پیام نور1395ادامه دارد
داور مجله علمی پژوهشی علوم ورزشدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج1399ادامه دارد
داور مجله علمی پژوهشی مدیریت و یادگیری ورزشیدانشگاه مازندران1397ادامه دارد
داور مجله علمی پژوهشی طب دریامرکز تحقیقات طب دریا1400ادامه دارد
دبیر اجرایی برگزاری یادواره شهدای ورزشکار دانشجودانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1396ادامه دارد