دکترسیاوش خداپرست

تا

از

سازمان

نوع فعالیت

ردیف

ادامه دارد

 1399

انجمن علمی مدیریت ورزشی

رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی استان گیلان

 1

ادامه دارد

 1397

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مدیرمسئول مجله علمی تخصصی مدیریت، بازاریابی و تفریحات ورزشی

 2

ادامه دارد

 1395

دانشگاه آزاد اسلامي استان گیلان

رئیس شورای ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

3

ادامه دارد

 1398

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

مدیر پژوهشی  دانشگاه

 4

ادامه دارد

 1398

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

عضو شورای پژوهشی

5

1395

 1394

دانشگاه آزاد اسلامي استان گیلان

دبیر شورای ورزش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

 6

1391

 1389

دانشگاه آزاد اسلامي سیاهكل

معاون آموزشی و دانشجویی

 7

ادامه دارد

1391

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

رئیس اداره تربیت بدنی

8

ادامه دارد

1396

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

9

ادامه دارد

1398

فدراسیون کاراته

دبیر کمیته همگانی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

 10

ادامه دارد

1396

فدراسیون ورزش هاي همگاني

عضو شورای راهبردی ورزش های روزانه کشور

 11

ادامه دارد

1398

 مسول سبک (IMA)کشور

(IMA)ریس سبک شیتوریو کارته استان گیلان

 12

ادامه دارد

1398

هیات کاراته استان گیلان

رئیس کمیته آموزش و پژوهش هیات کاراته استان گیلان

 13

 1391

1390

دانشگاه آزاد اسلامي سیاهكل

مدیر گروه تربیت بدنی

 14

 1395

1394

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

مدیر گروه تربیت بدنی

 15

ادامه دارد

 1389

بسیج اساتید استان گیلان

عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه های استان گیلان

 16

ادامه دارد

 1397

هیات کاراته استان گیلان

رئیس هیات کاراته شهرستان لاهیجان

 17

ادامه دارد

 1398

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

معاون پژوهشی بسیج اساتید

 18

1396

1396

دانشگاه شمال

عضو هیات علمی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 19

ادامه دارد

 1394

اداره ورزش و جوانان لاهیجان

رئیس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک

 20

اداره دارد

 1396

اداره کل ورزش و جوانان گیلان

عضو شورای عالی هیات والیبال استان گیلان

21

ادامه دارد

1392

اداره کل ورزش و جوانان گیلان

مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیات بدنسازی و پرورش اندام استان گیلان

 22

ادامه دارد

1392

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

مسئول کمیته ورزش دانشگاه

 23

آذر 1393

آذر 1393

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

دبیر  برگزاری همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور

 24

ادامه دارد

1392

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

عضو اتاق فکر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 25

ادامه دارد

1392

اداره ورزش و جوانان لاهیجان

مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیات ورزش های همگانی

 26

آذر1390

آذر1390

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

دبیر اجرایی و عضو هیات علمی همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی

 27

آذر 1391

آذر 1391

دانشگاه شمال

عضو هیات علمی و مسئول کمیته نظارت و ارزیابی همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 28

ارديبهشت 1392

ارديبهشت 1392

دانشگاه شهید بهشتي

عضو هیات رئیسه و هیات علمی دومین همایش ملی دانشجویی  تربیت بدنی و علوم ورزشی

 29

ارديبهشت 93

ارديبهشت 93

دانشگاه شهید بهشتي

عضو هیات علمی سومین همایش ملی دانشجویی  تربیت بدنی و علوم ورزشی

 30

ارديبهشت 93

ارديبهشت 93

دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

عضو هیات رئیسه و هیات علمی سومین همایش ملی ورزش برای همه

31

 1390

 1389

اداره کل ورزش و جوانان گیلان

مشاور جوان مدیرکل تربیت بدنی

 32

ادامه دارد

1389

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان گیلان

خبرنگار ورزشی روزنامه گلچین امروز

33

 1397

 1387

هیات ژيمناستیک استان گیلان

رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان لاهیجان

 34

ادامه دارد

 1390

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

استاد مشاور دانشجویان تربیت بدنی در امور شاهد و ایثارگر

 35

 1391

 1390

دانشگاه آزاد اسلامي سیاهكل

رئیس شورای آموزشی

 36

 1391

 1389

دانشگاه آزاد اسلامي سیاهكل

رئیس کمیته انضباطی

 37

 1391

 1390

دانشگاه آزاد اسلامي سیاهكل

عضو شورای فرهنگی

 38

 1389

 1387

سپاه ناحیه لاهیجان

مسئول آموزش گردان عاشورا

 39

ادامه دارد

 1390

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهیجان

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

 40

 1397

 1382

اداره کل ورزش و جوانان گیلان

عضو مجمع هیات ژیمناستیک استان گیلان به عنوان نماینده روسای هیات های ورزشی استان گیلان

 41

ادامه دارد

1389

اداره ورزش و جوانان لاهیجان

عضوکمیته کارشناسی ورزش شهرستان لاهیجان

 42

ادامه دارد

1390

اداره ورزش و جوانان لاهیجان

عضو کمیته تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان شهرستان لاهیجان

 43

ادامه دارد

1390

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

دبیر انجمن علمی تربیت بدنی

44

 1384

 1383

دانشگاه شمال

دبیرانجمن علمی تربیت بدنی

 45

1384

1383

دانشگاه شمال

مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پویش

 46

1384

1384

دانشگاه شمال

عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی پنج حلقه

47

1384

1383

دانشگاه شمال

عضو هیات اجرایی آزمون های عملی دانشجویان جدید الورود رشته تربیت بدنی

48

ادامه دارد

1396

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات علوم ورزشی و تربیت بدنی

 49

ادامه دارد

1396

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

 50

ادامه دارد

1390

وزارت ارشاد اسلامي

 

داور   مجله بین المللی 

(Annals of Applied Sport Science)

با تایید

 wos و ISI

 51

1394

1390

وزارت ارشاد اسلامي

مدیرداخلی  مجله بین المللی 

(Annals of Applied Sport Science)

با تایید

 wos و ISI

 52

ادامه دارد

1395

وزارت ورزش و جوانان

داور مجله علمی و پژوهشی مدیریت راهبردی در ورزش

 53

ادامه دارد

1395

دانشگاه پیام نور

داور مجله علمی ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 54

ادامه دارد

 1397

دانشگاه مازندران

داور مجله علمی و پژوهشی مدیریت و یادگیری ورزشی

 55

1398

1397

مسول سبک استان گیلان

مشاور عالی سبک شیتوریو هایاشی کاراته استان گیلان

56

ادامه دارد

1396

دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان

دبیر اجرایی برگزاری یادواره شهدای ورزشکار دانشجو 

57