زبان تخصصی در مدیریت ورزش

زبان تخصصی در مدیریت ورزش:
زبان تخصصی در مدیریت ورزش هدف از انتخاب متن های این کتاب آشنا ساختن دانشجویان و علاقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکتری مدیریت برنامه ریزی ورزش با مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه مدیریت تربیت بدنی و ورزش از جنبه‌های گوناگون است. امید است نه تنها شما را با متون انگلیسی در این رشته آشنا سازد بلکه به طور نظام مند شما را با این حوزه از علم تربیت بدنی آشنا ساخته و حاوی تجارب ارزنده برایتان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید