روش های آموزش وتدریس در تربیت بدنی

کتاب حاضر شامل مباحث کاربردی در آمادگی جسمانی می باشد….
روش های آموزش و تدریس در تربیت بدنی
بی شک از مهمترین و ضروری ترین مسئولیت‌های مربیان و معلمان تربیت بدنی داشتن کسب دانش کاربردی در زمینه آموزش مهارت های ورزشی است. زیرا آشنایی با مفاهیم آموزش ،تدریس، یادگیری و یاددهی کمک شایانی خواهد کرد تا روش تدریس مطلوب را انتخاب کنند تابتوانند ورزشکاران خلاق و ماهری را پرورش دهند. کتاب حاضر یک راهنمای مفید و خوبی برای آن دسته از مربیان و معلمان تربیت بدنی تدوین شده که علاقه مندند در فرآیند آموزش و تدریس بیشتر بدانند و مایلند نوآموزان و دانش آموزانشان پویاتر شوند.

دیدگاهتان را بنویسید