ردیفنوع فعالیتمکانسال
1فارغ التحصیل رتبه ۱مقطع دکتریدانشگاه شمال۱۳۹۴
2پژوهشگر برتردانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۹۲و ۱۳۹۷و ۱۳۹۸
3پژوهشگر برتردانشگاه شمال۱۳۹۳
4استاد نمونهدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۸۹ و ۱۳۹۸
5مقام سوم مسابقات احکام استادان دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان۱۳۹۶
6فارغ التحصیلی رتبه ۲ مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج۱۳۸۷
7استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۱۳۸۹
8جوان برتر استان گیلان در سال ۸۷ سازمان جوانان استان گیلان۱۳۸۷
9لوح تقدیر به عنوان داور نمونه اولین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک سی شی کان کاراتههیات کاراته استان قم۱۳۸۷
10تقدیر نامه به عنوان داور نمونه استان گیلانهیات کاراته استان گیلان۱۳۸۷
11لوح سپاس از هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان گیلانهیات آمادگی جسمانی استان گیلان ۱۳۹۱
12لوح تقدیر از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجاناداره ورزش و جوانان لاهیجان ۱۳۸۹
13مقام اول کشور و مربی تیم آمادگی جسمانی استان گیلانکرمانشاه۱۳۹۰
14مقام سوم کشور و مربی تیم دارت دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلانفیروز کوه۱۳۹۳
15مربی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، مقام های قهرمانی منطقه ۸۷ دانشگاه آزاد اسلامیفومن، لاهیجان، انزلیادامه دارد
16مربی تیم والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، مقام دوم منطقه ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامیلاهیجان، رشت، صومعه سراادامه دارد
17مقام های قهرمانی در مسابقات والیبال کارکنان و عضو تیم منتخب استان گیلاندانشگاه آزاد اسلامی استان گیلانادامه دارد
18مربی تیم ژیمناستیک لاهیجان ، مقام اول مسابقات چند جانبه گرامیداشت ۲۲ بهمنلاهیجان ۱۳۸۸
19مقام سوم کشور در رشته کاراته اعزامی به مسابقات جهانی اتریش تهران۱۳۸۲
20مقام اول استان گیلان در رشته کاراتهرشت ۱۳۸۰
21مقام دوم استان مازندران در رشته کاراتهآمل۱۳۸۲
22مقام هفتم دو و میدانی در هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در اصفهاناصفهان ۱۳۸۳
23مربی تیم دارت کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، مقام دوم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلانصومعه سرا ۱۳۹۶
24مقام دوم مسابقات بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلانلاهیجان۱۳۹۳
25مربی تیم کاراته شهرستان لاهیجان و کسب مقام دوم کشورتبریز ۱۳۹۷