دکترسیاوش خداپرست

تشویقات وتقدیرنامه ها

ردیفنوع فعالیتمکانسال
1رتبه دوم فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ورودی 85دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

1387

2استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

1389

3جوان برتر استان گیلان در سال 87 . چاپ شده در کتاب سال استان گیلانسازمان جوانان استان گیلان

1389

4لوح تقدیر به عنوان داور نمونه اولین دوره مسابقات  کاراته قهرمانی کشور سبک هیات کاراته استان قم1387
1تقدیر نامه به عنوان داور نمونه استان گیلانهیات کاراته استان گیلان

1387

2لوح سپاس از هیات آمادگی جسمانی و ایروبیک استان گیلانهیات آمادگی جسمانی استان گیلان

1391

3لوح تقدیر به عنوان هیات ورزشی  نمونه  شهرستان لاهیجاناداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان

1389

4مربی تیم آمادگی جسمانی استان گیلان ، مقام اول کشورکرمانشاه1390
5مربی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، مقام سوم منطقه  17 دانشگاه آزاد اسلامیفومن1390
6مربی تیم ژیمناستیک لاهیجان ، مقام اول مسابقات چند جانبه گرامیداشت 22 بهمنلاهیجان1388
7مقام سوم کشور در رشته کاراتهتهران1382
7مقام اول استان گیلان در رشته کاراتهرشت1380
8مقام دوم استان مازندران در رشته کاراتهآمل1382
9مقام هفتم دو و ميداني در هفتمین المپياد ورزشي دانشجويان کشور در اصفهاناصفهان1383