دکتر سیاوش خداپرست دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

لحظات ثبت شده در کنار دکتر خداپرست

اخرین اطلاعیه های جدید

اطلاعیه های جدید

عضویت یک گیلانی از دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور

دکترسیاوش خداپرست به عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش هیئت والیبال استان گیلان منصوب شد

دکترخداپرست درجه ممتازی رادر بین مدرسان فدراسیون همگانی کشور کسب نمود.

اقدام جالب رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکترسیاوش خداپرست به عنوان مشاور عالی سبک wskuمنصوب شد