دکتر سیاوش خداپرست

دکترسیاوش خداپرست

سوابق آموزشي:

رديفنوع همكاريمحل كاراز سالتا سالدروس تدريسي  
1هيئت علميدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان1388ادامه داردتئوري:‌ اصول و فلسفه در تربیت بدنی، اصول سرپرستی در تربیت بدنی، مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي، مدیریت و بازاریابی در تربیت بدنی، مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي، ‏ مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي، ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی عملي:ژیمناستیک، دوومیدانی، والیبال ، تیراندازی، هندبال ، تنیس روی میز، بازی های پرورشی‏، تربيت‌بدني عمومي(1) و (2).
2مدرس حق‌التدريسدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، مرکز نظر آباد13871387تربيت‌بدني عمومي (1)
3مدرس حق‌التدريسدانشگاه آزاد واحد سیاهکل1388ادامه داردتئوري:‌ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی، آناتومي انسان عملي: بازی های پرورشی ، والیبال ، بدمينتون، تربيت‌بدني عمومي (1)
4مدرس حق‌التدريسدانشکده سمای لاهیجان13891389ژیمناستیک و دو و میدانی
5مدرس حق‌التدريسدانشکده سمای سیاهکل13901390تربیت بدنی عمومی (1)
6مدرس مدعواداره كل تربيت‌بدني استان گیلان1388ادامه داردتئوري مربيگري: روانشناسي ورزش، اصول و مباني تربيت بدني،روش های تشکیل پرونده ،فاکتور های آمادگی جسمانی عملی مربیگری: آمادگی جسمانی
8معلم ورزشآموزش و پرورش لاهیجان13881388معلم ورزش کلاس های اول تا پنجم ابتدایی( مدرسه غیرانتفاعی حامی)

 

 

 کسب رتبه کیفي عالی از ارزشیابي نحوه تدريس توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه آزاد اسلامي لاهیجان از سال 1388 تا کنون.

اهنمایی پایان نامه با عنوان” بررسی تاثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از
نظر مدل bsc مورد مطالعه: اداره کل ورزش جوانان استان گیلان”، مینا قرباندوست ، دانشگاه مهرآستان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و جو اخلاقی سازمانی با سبکهای مدیریت تعارض کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان گیلان”، رقیه راد کفترودی، دانشگاه مهرآستان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”ارتباط بین تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور افراد در باشگاه های ورزشی والیبال شهرستان رشت”
، مریم کاظمی ، دانشگاه مهرآستان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”بررسی تاثیر اعتماد مشتریان بر رفتار خرید مشتری با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان”، آرمان تبری ،
دانشگاه مهرآستان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” تاثیر رضایت شغلی و استرس شغلی بر سطح تعهد سازمانی در داوران برتر هندبال کشور”، زهرا اسمعیل
خواه، دانشگاه کسری رامسر
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” تاثیر سرمایه فکری و فرهنگی بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان”، فاطمه
ذوالقدر کشتکار، دانشگاه کسری رامسر راهنمایی پایان نامه با عنوان” بررسی تاثیر تکنولوژی های نوین بر جذابیت رویدادهای والیبال”، رخساره
برزو، دانشگاه کسری رامسر
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان”، ساره
سنجری، دانشگاه کسری رامسر
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
گیلان”، ریحانه نجار تمیزکار، دانشگاه کسری رامسر
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” ارتباط سبک تفکر با مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان”،
حسین امیدی رشت آبادی، دانشگاه شمال مازندران
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
گیلان”، نوین قربان نژاد، دانشگاه شمال مازندران
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تو سعه حرفه ای مربیان فوتبال استان مازندران”، سلمان سلامی کناری،
دانشگاه شمال مازندران
– راهنمایی پایان نامه با عنوان” بررسی میزان توسعه یافتگی فوتبال در شهرستان های استان مازندران”، مجتبی حبیبی فر، دانشگاه شمال
مازندران
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”رابطه بین کمال گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با فرسودگی ورزشی ورزشکاران”، سهیلا محبوبی فر ،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت ورزشی با افزایش تاب آوری ورزشکاران نخبه زن والیبال”، سیده صدیقه
پور میر آقایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”ارتباط بین هوش معنوی با پرخاشگری و اعتماد به نفس دختران نخبه والیبال 51 تا 51 سال استان
گیلان”، عظیمه پارسافر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”بررسی رابطه بین هوش هیجانی با میزان سلامت روان کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار آموزش و پرورش
شهرستان لاهیجان”، هاجر آرمند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با افسردگی و پرخاشگری در بین زنان ورزشکار شنوا و ناشنوا
استان تهران”، پریسا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”رابطه بین هوش اجتماعی و هوش هیجانی با مهارت های ارتباطی والیبالیست های دختر 51-55 ساله
شهرستان لنگرود”، سیده حاتمه پورمحمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اعتماد به نفس با استرس در زنان بدمینتون باز استان گیلان”،
اکرم صالحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
– راهنمایی پایان نامه با عنوان”تبیین استراتژی گردشگری ورزشی مناطق آزاد ، مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی”، داوود فلاح ، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد رشت
– مشاوره پایان نامه با عنوان”تدوین استراتژی فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشجویان دانشگاههای استان گیلان”، زهرا شجاع، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد آیت الله آملی
– مشاوره پایان نامه با عنوان”بررسی میزان سلامت عمومی و شیوه زندگی معلمان مرد تربیت بدنی استان گیلان”، سجاد یکتا راد، دانشگاه آزاد
اسلامی واحد هرمزگان
– مشاوره پایان نامه با عنوان”موانع توسعه باشگاه ملوان بندرانزلی در لیگ فوتبال حرفه ای ایران”، رامبد رشیدی راد، دانشگاه پیام نور استان
گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان” بررسی میزان اجرا و اثربخشی تدریس درس تربیت بدنی بر اساس کتاب راهنمای معلم)مطالعه
موردی:استان گیلان(“، سکینه عوض زاده سامانی، دانشگاه پیام نور استان گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان”بررسی ارتباط رفتار اخلاقی فروشنده ها با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان فروشگاه های ورزشی استان
گیلان”، سحر ملکی ، دانشگاه پیام نور استان گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان” بررسی عناصرآمیخته بازاریابی ورزشی )4c )دراداره تربیت بدنی استان قزوین”، زهرا رامندی ، دانشگاه پیام نور
استان گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان”تاثیر بازاریابی رابطه مند و کیفیت ارتباط بر وفاداری مشتریان هیات های ورزشی استان گیلان “، اکبر ابراهیم
نیا ، دانشگاه پیام نور استان گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان”بررسی عوامل اثر گذار بر ارزش ویژه برند باشگاه ملوان بندرانزلی “، امیر ارسلان آزادی ، دانشگاه پیام نور استان
گیلان
– مشاوره پایان نامه با عنوان”طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران، مورد مطالعه: لیگ تکواندو”، حسن مالک کهنمویی، دانشگاه پیام نور
استان گیلان
– و …
و داوری و نظارت بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری