رديفنوع همكاريمحل كاراز سالتا سالدروس تدريسي
1هيئت علميدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان۱۳۸۸ادامه داردتئوري:‌ اصول و فلسفه در تربیت بدنی، اصول سرپرستی در تربیت بدنی، مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي، مدیریت و بازاریابی در تربیت بدنی، مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي، ‏ مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي، ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی عملي:ژیمناستیک، دوومیدانی، والیبال ، تیراندازی، هندبال ، تنیس روی میز، بازی های پرورشی‏، تربيت‌بدني عمومي(۱) و (۲).
2مدرس حق‌التدريسدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، مرکز نظر آباد۱۳۸۷۱۳۸۷تربيت‌بدني عمومي (۱)
3مدرس حق‌التدريسدانشگاه آزاد واحد سیاهکل۱۳۸۸ادامه داردتئوري:‌ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی، آناتومي انسان عملي: بازی های پرورشی ، والیبال ، بدمينتون، تربيت‌بدني عمومي (۱)
4مدرس حق‌التدريسدانشکده سمای لاهیجان۱۳۸۹۱۳۸۹ژیمناستیک و دو و میدانی
5مدرس حق‌التدريسدانشکده سمای سیاهکل۱۳۹۰۱۳۹۰تربیت بدنی عمومی (۱)
6مدرس اداره كل تربيت‌بدني استان گیلان۱۳۸۸ادامه داردتئوري مربيگري: روانشناسي ورزش، اصول و مباني تربيت بدني،روش های تشکیل پرونده ،فاکتور های آمادگی جسمانی عملی مربیگری: آمادگی جسمانی
7معلم ورزشآموزش و پرورش لاهیجان۱۳۸۸۱۳۸۸معلم ورزش کلاس های اول تا پنجم ابتدایی( مدرسه غیرانتفاعی حامی)

ارزشيابي از نحوه تدريس:

- كسب رتبه كيفي عالی از ارزشيابي نحوه تدريس توسط دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان از سال 1388 تا كنون.